5.พลังของดอกเบี้ย

คนส่วนใหญ่รู้จักดอกเบี้ยในฐานะอัตราผลตอบแทนต่อปี เป็นตัวชี้บอกว่าเงินต้นมีเท่านี้ พอสิ้นปีจะได้รับเงินเท่าไร คนจำนวนไม่น้อยไม่ได้หวนคิดว่า จริงๆ แล้วดอกเบี้ยมีพลังอยู่ในตัว ถ้ารู้จักใช้ดอกเบี้ยให้เป็นประโยชน์ จะสามารถเพิ่มพูนเงินต้นของตน จากเงินหมื่นเป็นเงินแสน เงินล้านได้

บอกอย่างนี้คงยังนึกไม่ออกว่าดอกเบี้ยปีละนิดเดียวจะทำให้เงินเพิ่มพูน มากมายมหาศาลอย่างนั้นได้อย่างไร

พลังเพิ่มพูนของดอกเบี้ยขึ้นกับตัวแปร 3 อย่าง คือ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยและ เงินต้น ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ยิ่งมีมาก ยิ่งทำให้เงินต้นงอกงามได้มาก เช่น ที่อัตราดอกเบี้ยและเงินต้นเท่ากัน ถ้าฝากนานกว่าดอกผลที่ได้ย่อมมากกว่า และ ถ้าจะให้เงินต้นเพิ่มขึ้นเป็นแสนเป็นล้านได้ มีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องบังคับใจตนเองให้ดี ให้เก็บออมอย่างสมํ่าเสมอ หรือ อย่างน้อยต้องไม่ใจเร็วด่วนได้ รีบถอนเงินออกมาใช้เสียก่อน

เพียงวันละ 15 บาท ก็สามารถมีเงินแสนได้
ถ้าบอกว่าออมเงินเดือนละ 450 บาทแล้วจะได้เงินแสน ฟังดูแล้วเหมือนต้องเจียดเงินจำนวนหนึ่งเพื่อออม แต่ถ้าบอกว่าเก็บออมแค่วันละ 15 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย10% ต่อปี เผลอไป 13 ปีคุณจะได้เป็นเจ้าของเงินแสนแบบไม่รู้ตัว

นี่คิดที่เงินต้นแค่วันละ 15 บาท ยังได้ดอกผลมากขนาดนี้ ถ้าคิดว่าออมมากกว่านี้อีกเท่าตัวเงินที่ได้ตอนสุดท้ายจะมากขึ้นไปอีกและยิ่งถ้าคิดว่าได้เงินเดือนเพิ่มทุกปี ก็สะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ยิ่งจะได้ดอกผลและเงินก้อนตอนสุดท้ายมากยิ่งกว่า

นอกจากระยะเวลาและจำนวนเงินต้นที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ดอกเบี้ยมีพลังเพิ่มพูนได้ขนาดนี้แล้ว ปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือตัวอัตราดอกเบี้ยเอง

อัตราดอกเบี้ยต่างกันไม่ถึง 5% ให้ดอกผลต่างกันมากมายอย่างเหลือเชื่อดังภาพที่นำมาเสนอ แสดงอิทธิฤทธิ์ของดอกเบี้ยที่อัตราต่างๆ ที่สามารถเพิ่มพูนเงินฝากเดือนละ 300 บาท เป็นเงินแสนเงินล้านได้ ยิ่งอัตราดอกเบี้ยมาก เงินที่ได้ตอนสุดท้ายยิ่งมากและเพิ่มขึ้นแบบ exponential คือเป็นสมการยกกำลังที่เงินต้นเพียง 300 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 25 ปี หรือ 90,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ทำให้เงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัว ของเงินต้นหรือประมาณ 200,000 บาท

ที่อัตราดอกเบี้ย 9% เพิ่มขึ้นจากเดิม 4% แต่ให้เงินตอนสุดท้ายมากกว่า 300,000 บาท หรือเกือบ 4 เท่าตัวของเงินต้น ยิ่งถ้ามีการลงทุนใดให้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอถึง 12% พอสิ้นปีที่ 25 ได้เงินกลับมามากกว่า 500,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ6 เท่าตัว

ที่อัตราดอกเบี้ย 15% จะเห็นชัดเจนว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแค่ 3 เท่าตัวจาก 5% แต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิม 10 เท่าตัว คือได้เงินกว่า 900,000 บาท

อ่านถึงตรงนี้คงรู้จักดอกเบี้ยมากขึ้นและคงจะทำให้หลายคนมีกำลังใจ หันมาออมเงินกันมากขึ้น

ส่วนใครที่ถามว่า แล้วต้องไปฝากเงินที่ไหนถึงจะได้ดอกเบี้ย 15% จะได้มีเงินล้านไวๆ ไม่ต้องไปเดินหาให้เหนื่อยเพราะไม่มีที่ไหนให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงอย่างนี้ดอกเบี้ย 15% ที่เห็น นายทุนเงินกู้เป็นผู้ได้ที่นำมาแสดงไว้ก็เพื่อเตือนใจ ผู้ที่คิดจะกู้ว่าดอกเบี้ยเงินฝากบานเร็วเท่าไร ดอกเบี้ยเงินกู้บานเร็วยิ่งกว่า